Frivillig

Frivillig Raptusfestivalen 2022: det er fremdeles en pågående pandemi, men i skrivende stund planlegger vi full festival i 2022. Dermed vil vi – såfremt det går som planlagt – trenge enda flere frivillige til å gjennomføre! Dette kan selvsagt endres dersom vi skulle få en ny nedstenging, men vi oppfordrer likevel alle som ønsker å være frivillig i Raptus å søke! 

Hvert år jobber mellom 50 og 60 frivillig for å skape en flott festival for de besøkende og gjester. Det er et veldig positivt og gøy miljø blant de frivillige og vi har klart å opprettholde dette i mange år.

Som frivillig jobber du i hovedsak under festivalen med ulike oppgaver knyttet til det å gjennomføre festivalen. Det er også et jevnt behov for plakathengere, sjåfører og assistenter i de siste tre ukene før festivalen. Det er også behov for skribenter og nettkyndige hele året, så ikke nøl med å kontakte oss!

Frivillige
we-want-you