Scandinavia and the World

Så lenge alt går som planlagt, har vi gleden av å få med oss èn artist fra utenfor våre landegrenser: Humon – skaperen av Scandinavia and the World!