Takk for i år, Velkommen tilbake i 2020.

Takk til alle som var innom Raptus 2019.

Som annonsert på avsluttningsshowet er datoene for 2020 klar:

Raptus 25:
11. – 13. September 2020.