Koronatiltak

Det er enda lenge til festival, og med de stadige endringene i samfunnet er det vanskelig å si allerede nå hva tiltakt som vil være gjeldende for oss, men vi jobber med å gjøre festivalen så trygg som mulig!