Takk for i år, Velkommen tilbake i 2020.

Takk til alle som var innom Raptus 2019. Som annonsert på avsluttningsshowet er datoene for 2020 klar: Raptus 25:11. – 13. September 2020.